Selecteer de taal

We gaan samen op samen op ont-moetingstocht: jouw weg naar je oorspronkelijke zelf, is volstrekt individueel en uniek.
De begeleiding die het Ossenpad biedt dus ook.

Mijn werkwijze is in twee woorden te vangen: afstemming en verbinding.
Niet alleen help ik je om je af te stemmen op wat je zelf vertelt, maar ook help ik je verbinding te maken met je hele systeem (fysiek, emotioneel, mentaal, energetisch).

Wat nodig is, ontvouwt zich vanzelf in de ruimte die we samen creëren. Steeds weer maken we de praktische vertaalslag naar jouw ‘doen’ in jouw dagelijks leven.

Met aandacht voor:
Van lijden naar leiden, voorbij ego en ratio, intuïtie en je hart bepalen je koers, bewust ZIJN, met hart en ziel leven, geaard zijn, van onwetend naar WETEN, geweldloos communiceren, van oordeel naar liefdevol kijken, weerstand en verdriet loslaten,voor je eigen pijn zorgen, oude overtuigingen loslaten, van alleen naar SAMEN, in het heden leven, vanuit een ander perspectief kijken, eigen verantwoordelijkheid nemen, als waarnemer naar jezelf kijken:
leven met tekort of in overvloed

Ik werk samen met je buiten in de natuur.
Je kunt kiezen voor een sessie.
Of voor een anderhalf-daagse.
Of we werken binnen met een chi nei tsang behandeling (chinese massage).
We zullen een manier kiezen die bij jou en waar je mee bezig bent past.

Helen
het is niet het weten
dat heelt
maar het niet weten vertrouwen
dàt heelt
Het is niet de tijd die heelt
maar het heden

Olette Luitwieler